Električarske usluge

Električar

Popravka & Ugradnja Bojlera
Zamena grejača bojlera, zamena termostata bojlera.
Zamena priključnih creva, sigurnosnog ventila!
Popravka neispravne instalacije bojlera.
Popravka kuhinjskih bojlera.
Popravka protočnih bojlera
Montaža novog bojlera, demontaža starog.
Održavanje bojlera, čišćenje kamenca.
Popravka šporeta
Zamena ringli šporeta, zamena prekidača ringli.
Zamena grejača rerne, zamena termostata rerne.
Popravka neispravne instalacije šporeta.
Priključivanje šporeta na elektromrežu.
Prebacivanje sa trofaznog priključka u monofazni i obrnuto.
Razvodna tabla & Osigurači
Zamena gnezda osigurača, kontakt šrafa.
Zamena i ugradnja automatskih osigurača.
Ugradnja razvodnih tabli za automatske osigurače.
Popravka ta peći
Zamena grejača ta peći, zamena sigurnosnog termostata.
Zamena ventilatora ta peći.
Popravka neispravne instalacije ta peći
Priključivanje ta peči na elektromrežu.
Prebacivanje sa trofaznog priključka u monofazni i obrnuto.
Održavanje i kompletan remont ta peći.
Elektroinstalacije
Detekcija kvara na elektroinstalacijama i popravka.
Zamena, popravka neispravnih elektroinstalacija.
Dogradnja elektroinstalacija.
Adaptacija postojećih elektroinstalacija i izrada novih
Rasveta
Popravka lustera, plafonjera, lampi, zamena sijaličnih grla.
Montaža lustera, plafonjera, led panela i ostale rasvete....
Prekidači & Utičnice
Zamena starih ili neispravnih prekidača i utičnica novim.
Zamena prekidača u indikatorima kupatila, zamena kompletnih indikatora.
Ugradnja utičnica i prekidača, ugradnja modularnih utičnica i prekidača.

 • Cene usluga

  Najniža cena za određenu uslugu je 1.500 dinara plus rezervni delovi.
  Svaka sledeća popravka se naplaćuje od 300 do 500 dinara
  Ukoliko želite da menjate na primer 3 plafonjere u jednoj intervenciji platićetete 1.500 za prvu +300 za drugu +300 za treću = 2.100 rsd.
  Za određene usluge neophodan je izlazak na teren da bi se utvrdila cena.
  Izlazak na teren je uračunat u cenu usluge i plaća se samo u slučaju kada odbijete popravku i košta 1.000 dinara.
 • Galerija

 • Često postavljana pitanja

  Bezbednost električnih instalacija u stanu, kući ili lokalu
  Električne instalacije u stanu, ili u porodičnoj kući, nisu uvek bezbedne, tako da ih sami, ili uz pomoć profesionalnog električara moramo proveriti.
  Proveru vršimo od spoljašnjeg priključka kućne instalacije, koji veoma često nije sa odgovarajućim presekom kabla.
  Dovodni kabal za napajanje razvodne table ( PP-Y ) mora biti 5x4 mm2, a glavni osigurači za tri faze da imaju odgovarajuću amperažu, koja zavisi od ukupne snage potrošača u stanu, ili u kući.
  Osigurači se po pravilu vezuju na svaki fazni vod. Postoje tri glavna osigurača ( 20 ili 25 A ) i osigurači za pojedine grane potrošača (6A, 10A i 16 A).
  Nije dobro da pregorele topljive osigurače popravljamo ubacivanjem određenog broja licni, ili da koristimo jeftine automatske osigurače.
  Za utičnice koristimo osigurače od 16 A, a za sijalice od 10 A.
  Nagoreli ili oštećeni provodnici
  Veoma česta pojava je da u kutiji sa osiguračima ima vidljivo nagorelih i oštećenih provodnika.
  Nije izvršena pravilna raspodela snage potrošača po pojedinim fazama koje se označavaju sa R, S i T.
  Napon između faze i nule, po standardu, treba da iznosi 230 V, a između dve faze 380 V.
  Kod instalacije je veoma važno da li koristimo FID-ovu sklopku (zaštitni uređaj diferencijalne struje - ZUDS FID 25/0,03A), ili izvršavamo nulovanje.
  Jedno i drugo ne može zajedno. Nulovanje podrazumeva vezivanje nultog voda (plavi provodnik) i uzemljenja (žuto-zeleni provodnik) u jedno čvorište.
  U tom slučaju nije moguće postaviti FID-ovu sklopku koja služi za brzo prekidanje strujnog kola u slučaju kvarova, ili dodira faznog provodnika.
  Loši provodnici, nestabilna i nagorela kućišta osigurača dovode do zagrevanja i do čestih padova napona.
  Ukoliko je mesto koje se greje u blizini zapaljivih materijala (drvo, plastika, trska, vuna) veoma je moguće izbijanje požara koji se ne sme gasiti vodom.
  Zbog toga moramo obezbediti provodnike odgovarajućeg preseka ( 3x1,5 mm2, zatim 3x2,5 mm2 i 5x2,5 mm2 ), sa dobrim spajanjem u razvodnim kutijama, kvalitetnom izolacijom i sa odgovarajućom kutijama za osigurače i za brojila ( merenje potrošnje struje, uklopni sat za višu i nižu tarifu ).
  Provodnici sa nedovoljnim presekom i uzemljenje
  U nekim starim objektima obično postoje provodnici sa nedovoljnim presekom koji ne odgovaraju jačim potrošačima.
  Oni se moraju zameniti, a nikako nastavljati. Veoma precizno su propisani uslovi za polaganje kablova u prostorijama.
  Dopunsko izjednačavanje potencijala izvodi se tako što se provodljivi odvodni elementi na kadi, ili tuš-kadi, metalnoj kadi, metalnoj tuš-kabini, metalnim vodovodnim cevima, a po potrebi i ostalim cevovodnim sistemima od provodljivog materijala moraju međusobno spojiti pomoću provodnika za izjednačavanje potencijala.
  Ne moraju se međusobno spajati strani metalni delovi, kao što su ramovi tuš-kabine, prozori, vrata, rukohvati, poklopac podnog slivnika, ispirač WC šolje i slično.
  Najmanji presek provodnika za izjednačavanje potencijala je 4 mm2, CU, ili vruće pocinkovana dvoredna traka 2,5x20 mm.
  Kutija za izjednačavanje potencijala ( PS-49 ), po pravilu, se stavlja u kupatilu, a ona mora imati zaštitni kontakt i poklopac.
  Provodnik od glavnog razvodnog ormara do ispitnog spoja P/F-Y 1x6 mm2 se vodi u zaštitnoj PVC cevi.
  Za urađeno uzemljenje izvođač je dužan da izda odgovarajući atest, a po potrebi proveri izolovanost ugrađenih provodnika (220 kilooma prema zemlji, odnosno 380 kilooma između faznih provodnika).
  Za uzemljenje objekta se koristi pocinkovana traka “FeZn”, 25x4 mm2, koja se odvodi na propisan način u zemlju.
  Električni uređaji
  Uređaji koje koristimo moraju biti ispravni, te da se napajaju sa odgovorajućim naponom i sa dovoljnom jačinom struje koja itekako zavisi od preseka napojnog kabla.
  Ako koristimo produžne kablove, i oni moraju imati odgovarajući presek, uzemljenje i dobru izolaciju priključne kutije.
  Bilo kakvo varničenje u razvodnoj kutiji, ili na spojevima utičnica, grla sijalica i prekidača je direktna opasnost od požara.
  Opasni su loši spojevi i nedostatak uzemljenja na priključnim kablovima električnih šporeta, grejalica, lemilica, bojlera i drugih većih potrošača.
  Najčešći uzroci požara
  Najčešći uzroci požara su pregrevanje električnih provodnika, kratak spoj, veliki prelazni otpor, varničenje, električni luk i kvarovi na elektrotermičkim uređajima.
  Zlatno pravilo je da prilikom dužeg odsustva iz kuće, ili stana, isključimo struju svugde gde je to moguće, posebno kod TV aparata i računara.
  Ukoliko to nije realno moguće ( frižideri, zamrzivači, neka napajanja – alarmi, automati za svetlo ) moramo biti potpuno sigurni u ispravnost i kvalitet strujnih vodova, kao i uređaja koji su stalno pod naponom.