Popravka bojlera

Servis bojlera

Popravka & Ugradnja Bojlera
Zamena grejača bojlera, zamena termostata bojlera.
Zamena priključnih creva, sigurnosnog ventila!
Popravka neispravne instalacije bojlera.
Popravka kuhinjskih bojlera.
Popravka protočnih bojlera
Montaža novog bojlera, demontaža starog.
Održavanje bojlera, čišćenje kamenca.


 • Cene usluga

  Najniža cena za određenu uslugu je 1.500 dinara plus rezervni delovi.
  Svaka sledeća popravka se naplaćuje od 300 do 500 dinara
  Ukoliko želite da menjate na primer 3 plafonjere u jednoj intervenciji platićetete 1.500 za prvu +300 za drugu +300 za treću = 2.100 rsd.
  Za određene usluge neophodan je izlazak na teren da bi se utvrdila cena.
  Izlazak na teren je uračunat u cenu usluge i plaća se samo u slučaju kada odbijete popravku i košta 1.000 dinara.
 • Galerija

 • Često postavljana pitanja

  U čemu je razlika između prohromskog i emajliranog kazana?
  Emajlirani kazan se izrađuje od čeličnog lima na čiju površinu se nanosi stakleno-keramički premaz, odnosno emajl koji obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije i visoki nivo higijene vode. Ova kategorija bojlera poseduje dobar odnos cene i kvaliteta.
  Prohromski kazani se proizvode od nerđajućeg čelika – inoxa i predstavljaju proizvode premijum kategorije kvaliteta.
  Zbog svojih svojstava materijala izrade, prohromski kazan ne može korozirati te ima daleko duži vek trajanja, fiziološki je neutralan i ne utiče na promenu bakteriološke i hemijske ispravnosti vode.
  Zašto se oseća neprijatan miris vode iz bojlera?
  Nekada se može desiti da se prilikom puštanja bojlera u rad oseća neprijatan miris vode.
  Razlog tome je u reakciji koju stvara magnezijumska anoda. Naime, ovo je po pravilu posledica stvaranja vodonik sulfida pomoću bakterija koje smanjuju sulfat.
  Ove promene se javljaju ukoliko voda koja se zagreva nema dovoljno vodonika, već se ista hrani slobodnim vodonikom koji oslobađa anoda. Potrebno je očistiti kazan i zameniti anodu.
  Ukoliko se ova pojava ponovi, odstranite anodu iz bojlera i time ni na jedan način nećete uticati na funkcionisanje samog uređaja.
  Posle kog vremenskog perioda je preporučljivo očistiti kazan bojlera od kamenca?
  Stvaranje tvrdokornih naslaga kamenca javlja se u većoj ili manjoj meri u zavisnosti od kvaliteta vode.
  Na to koliko će biti taloženje kamenca na unutrašnjost kazana utiče i učestalost upotrebe bojlera kao i zadata temperatura zagrevanja (kod temperatura iznad 60 stepeni dolazi do većeg taloženja kamenca).
  Kada se uzmu u obzir svi navedeni faktori, preporučuje se čišćenje kazana od kamenca na svake 2 godine eksploatacije proizvoda, dok u ekstremnim slučajevima (tvrda voda) proces čišćenja neophodno je sprovesti već nakon 6 meseci.
  Zašto curi voda na slavini kada se uključi malolitražni– kuhinjski bojler?
  Malolitražni-kuhinjski bojleri po svojoj klasifikaciji spadaju u kategoriju otvorenih električnih akumulacionih zagrevača vode.
  Svrstavaju se u grupu bezpritisnih bojlera koji su otvoreni prema atmosferi te prilikom instalacije zahtevaju i adekvatnu niskopritisnu bateriju –slavinu kako bi bilo omogućeno da vazduh i voda slobodno protiču između bojlera i ispusne cevi – lule slavine.
  Prilikom aktivacije elektrogrejača dolazi do zagrevanja, a samim tim i širenja vode koja povećava svoju zapreminu.
  Sav taj višak vode koji je nastao zagrevanjem i isparavanjem izlazi iz bojlera, prvo kroz prelivnu cev bojlera, a zatim i kroz slavinu.
  Iz tog razloga dolazi do curenja vode iz slavine usled zagrevanja vode u kuhinjskom malolitražnom bojleru.
  Kod bojlera u kuhinji, zašto i dalje curi voda i nakon zatvaranja slavine – baterije?
  U momentu kada se pusti topla voda na slavini, pokreće se protok tople vode iz bojlera, preko brinoks veza sve do ispusne cevi slavine – lule.
  Zagrejana voda tokom kretanja kroz instalacije nailazi na otpor, što utiče na povraćaj vode i pravljenje pritiska u brinoks vezama i samom kazanu bojlera, usled čega dolazi do manjih dilatacija.
  Nakon zatvaranja slavine pritisak se smanjuje, tako da se brinoks veze i kazan vraćaju u prvobitni položaj, ali nastali višak vode prolazi kroz prelivnu cev, instalacije i izlazi kroz ispusnu cev slavine koja je uvek otvorena prema atmosferi.
  Poželjno je da prilikom montaže bojlera ugradite i kvalitetnu slavinu kako bi se curenje vode minimalizovalo.