Popravka ta peći

Servis ta peći

Popravka ta peći
Zamena grejača ta peći, zamena sigurnosnog termostata.
Zamena ventilatora ta peći.
Popravka neispravne instalacije ta peći
Priključivanje ta peči na elektromrežu.
Prebacivanje sa trofaznog priključka u monofazni i obrnuto.
Održavanje i kompletan remont ta peći.

 • Cene usluga

  Najniža cena za određenu uslugu je 1.500 dinara plus rezervni delovi.
  Svaka sledeća popravka se naplaćuje od 300 do 500 dinara
  Ukoliko želite da menjate na primer 3 plafonjere u jednoj intervenciji platićetete 1.500 za prvu +300 za drugu +300 za treću = 2.100 rsd.
  Za određene usluge neophodan je izlazak na teren da bi se utvrdila cena.
  Izlazak na teren je uračunat u cenu usluge i plaća se samo u slučaju kada odbijete popravku i košta 1.000 dinara.
 • Galerija

 • Često postavljana pitanja

  Da li je TA peć je najekonomičniji električni aparat za pretvaranje električne u toplotnu energiju?
  Da. Njena prednost u odnosu na druge jeste u tome što se puni u vremenu trajanja niže tarife, kada je cena električne energije znatno niža, a prazni u vremenu više tarife.
  Na koji način TA peć akumulira i predaje toplotu?
  Ima termoakumulaciono jezgro u čijem je središtu smešten električni grejač koji zagreva jezgro i do 800 stepeni Celzijusovih.
  Ono je napravljeno od opeka magnezita ili šamota koje imaju sposobnost akumuliranja velike količine toplote.
  Zahvaljujući dobroj izolaciji, koja je najčešće od keramičke vune, akumulirana toplota se zadržava u peći 10–20 i više časova, u zavisnosti do kog kapaciteta je peć napunjena i od načina odvođenja toplote.
  Ako se toplota odvodi prirodnim strujanjem vazduha sa toplih površina peći i kroz ventilacione kanale, izmena toplote između peći i okolnog prostora je sporija, a grejanje duže traje.
  Ako se, pak, akumulirana toplota odvodi prinudnim strujanjem vazduha, pomoću ventilatora ugrađenog u peć, izmena toplote je brža, a peć se brže prazni.
  Na koji način se reguliše temperatura punjenja TA peći i temperatura prostorije u kojoj se nalazi TA peć?
  Termoakumulaciona peć ima unutrašnju i spoljašnju regulaciju temperature koja omogućava fino podešavanje punjenja i pražnjenja peći.
  Unutrašnja regulacija temperature nalazi se u peći i služi za podešavanje punjenja peći, odnosno do kog kapaciteta će se peć puniti.
  Punjenje peći vrši se punom snagom grejača nezavisno da li se peć puni do minimalnog ili maksimalnom kapaciteta.
  Kada se dostigne željeni kapacitet punjenja, termostat isključi dovod električne energije grejačima.
  Signalna lampa na peći svetli kada su grejači uključeni, a gasi se kada termostat isključi grejače.
  Spoljašnja regulacija temperature nalazi se u prostoriji koja se greje, dalje od peći, da ona ne bi imala uticaja na njeno aktiviranje.
  Na spoljašnjem termostatu podešava se temperatura koja se želi postići u prostoriji.
  Regulator je u direktnoj vezi sa ventilatorom u peći i pokreće ga kada je temperatura u prostoriji ispod zadate vrednosti, a isključuje ga kada se ona dostigne.
  Kada temperatura u prostoriji opadne za koji stepen, termostat uključuje ventilator i na taj način održava temperaturu prostorije na željenoj vrednosti.
  Koliko je peć utrošila električne energije, a koliko dinara, ako je cena jednog kilovat-časa električne energije, u nižoj tarifi 1,70 dinara, u plavoj zoni potrošnje?
  Termoakumulacione peći se izrađuju u standardnim veličinama, čije su električne snage 2, 3, 4, 5, 6 i 8 kilovata (kW).
  Za električne snage do 3 kW priključak je jednofazan, a za veće snage od ovih – trofazan.
  TA peć snage četiri kilovata bila je uključena osam časova u vreme trajanja niže tarife. Termostat u peći uključivao je i isključivao grejače, tako da je peć efektivno radila pet časova.
  Utrošena električna energija, koja se meri u kilovat-časovima dobija se kada se električna snaga, koja se meri u kilovatima pomnoži sa vremenom, koje se meri u časovima.
  Kako je termoakumulaciona peć bila uključena osam časova, a efektivno radila pet časova, ona je utrošila 4 kW puta 5 č, a to je 20 kilovat-časova električne energije.
  Termoakumulaciona peć je utrošila 20 kilovat-časova električne energije.
  Kako je cena električne energije u nižoj tarifi 1,70 dinara po kilovat-času, cena koštanja je 20 puta 1,70 dinara, a to je 34 dinara.
  Termoakumulaciona peć potrošila je 34 dinara.