fbpx

Električar Beograd | Majstor Za struju

Zamena grejača ta peći, zamena sigurnosnog termostata.
Zamena ventilatora ta peći.
Popravka neispravne instalacije ta peći
Priključivanje ta peči na elektromrežu.
Prebacivanje sa trofaznog priključka u monofazni i obrnuto.
Održavanje i kompletan remont ta peći.

Pod održavanjem TA peći podrazumeva se servisiranje jednom godišnje. Prilikom ove vrste servisa važno je da se pregleda kompletna peć, ukoliko je potrebno da se zamene neispravni elementi (najčešće se kvare grejači, termostat punjenja), dotrajala instalacija, očiste ventilatori i izduvni kanali. Servis je najbolje uraditi pre nego počne grejna sezona kako bi obezbedili zdravije i čistije grejanje.

TA peć je najekonomičniji električni aparat za pretvaranje električne u toplotnu energiju. Njena prednost u odnosu na druge jeste u tome što se puni u vremenu trajanja niže tarife, kada je cena električne energije znatno niža, a prazni u vremenu više tarife.

Ima termoakumulaciono jezgro u čijem je središtu smešten električni grejač koji zagreva jezgro i do 800 stepeni Celzijusovih. Ono je napravljeno od opeka magnezita ili šamota koje imaju sposobnost akumuliranja velike količine toplote. Zahvaljujući dobroj izolaciji, koja je najčešće od mineralne vune, akumulirana toplota se zadržava u peći 10–20 i više časova, u zavisnosti do kog kapaciteta je peć napunjena i od načina odvođenja toplote. Ako se toplota odvodi prirodnim strujanjem vazduha sa toplih površina peći i kroz ventilacione kanale, izmena toplote između peći i okolnog prostora je sporija, a grejanje duže traje. Ako se, pak, akumulirana toplota odvodi prinudnim strujanjem vazduha, pomoću ventilatora ugrađenog u peć, izmena toplote je brža, a peć se brže prazni.

Termoakumulaciona peć ima unutrašnji i spolnji termostat koji omogućavaju fino podešavanje punjenja i pražnjenja peći. Unutrašnja regulacija temperature nalazi se u peći i služi za podešavanje kapaciteta punjenja peći . Punjenje peći vrši se punom snagom grejača nezavisno da li se peć puni do minimalnog ili maksimalnom kapaciteta. Kada se dostigne željeni kapacitet punjenja, termostat isključi dovod električne energije grejačima. Signalna lampa na peći svetli kada su grejači uključeni, a gasi se kada termostat isključi grejače. Spoljašnja regulacija temperature nalazi se u prostoriji koja se greje. Postavlja se dalje od peći, da ona ne bi imala uticaja na njeno aktiviranje. Na spoljašnjem termostatu podešava se temperatura koja se želi postići u prostoriji. Regulator je u vezi sa ventilatorom u peći i pokreće ga kada je temperatura u prostoriji ispod zadate vrednosti, a isključuje ga kada se ona dostigne. Kada temperatura u prostoriji opadne za koji stepen, termostat uključuje ventilator i na taj način održava temperaturu prostorije na željenoj vrednosti.

Pozovite

Majstor dolazi isti dan.

Ponedeljak-petak 8-20 Subotom 8-18